ส่วนผสมสารเคมีประกอบด้วย

  Alkyl Benzyl Dimethyl Ammonium Chloride,
  Poly (hexamethylene biguanide) hydrochloride.

• สามารถฆ่าเชื้อได้อย่ำงครอบคลุม ทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงโรค มือ เท้า ปาก
• ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009, โรคท้องร่วง, โรคติดต่อทางเดินหายใจ ฯลฯ
• สามารถฆ่ำเชื้อได้อย่างรวดเร็ว เพียง 10 นาที
• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติการย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
• สามารถใช้ในการ แช่ เช็ด ถู ฉีด พ่น ร่วมกับเครื่อง ULV

• ขนาดบรรจุ 1 ลิตร พร้อมกระบอกตวงในตัว