ส่วนผสมสารเคมีประกอบด้วย

  Bacteria Dount,
  Multi Enzyme (Protease, Lipase, Cellulase).

• สามารถย่อยสลายอินทริย์สารทุกชนิด เช่น กากอาหาร เศษกระดาษชำระ ฯลฯ
• ช่วยกำจัดแก๊สที่มีกลิ่นเหม็นภายใน 48 ชั่วโมง
• ไม่มีสารเคมี ไม่ทำลายสุขภัณฑ์
• ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ขนาดบรรจุ 500 กรัม