ติดต่อเรา

เลขที่ 18 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 12
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220

เปิด วันจันทร์ - วันศุกร์
ปิด วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลา 08:30 - 17:30 น.

โทร. 02-973-0383
โทรสาร. 02-973-0388

bioinnotec@gmail.com