การใช้งานของผลิตภัณฑ์

  ชุดทดสอบการไล่อากาศออกจากช่องอบ ของเครื่องนึ่งไอน้ำชนิด Pre-Vaccum

• มีแถบ Indicator ด้านนอก ทำให้อ่านผลได้ง่าย

  ผลิตตามมาตรฐาน : ISO 13485 | ISO 11607 | EN 868-5 | CE Mark