การใช้งานของผลิตภัณฑ์

• ซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ชนิดเรียบ
• สำหรับระบบ Plasma (H2O2)

• ขอบซองมีแถบ Indicator ชี้วัดทางเคมีอย่างแม่นยำ
• ใช้กระดาษ Tyvekl คุณภาพสูง ความหนา 70 gsm/m2

  ผลิตตามมาตรฐาน : ISO 13485 | ISO 11607 | EN868-5 | CE Mark