การใช้งานของผลิตภัณฑ์

  เป็นเครื่องสำหรับตัดและปิดผนึกซองกระดาษกับพลาสติกเพื่อเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ เพื่อการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์หลังจากฆ่าเชื้อได้ดีและเป็นเวลานาน
  ป้องกันการติดเชื้อหลังจากซองบรรจุเครื่องมือปิดผนึกแน่นหนา ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อถูกต้อง และ ตัดซองได้อย่างต่อเนื่อง ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานและได้ชิ้นงานที่มากขึ้น

• เป็นเครื่องตัดพร้อมปิดผนึกซองกระดาษกับพลาสติกด้วยความร้อนแบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบ microprocessor
• สามารถใช้ร่วมกับซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิด EO, Stream, Tyvek ได้
• สามารถใช้กับซองขนาดตั้งแต่ 2 นิ้ว ถึง 16 นิ้ว ได้
• สามารถตั้งความเร็วในการตัดและปิดผนึกได้ไม่น้อยกว่า 7 ชิ้นต่อนาที
• ความร้อนได้ตั้งแต่ 110-230 องศาเซลเซียส
• สามารถตั้งการซีลอย่างเดียวได้ และแถบรอยซีลปิดซองกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

• ขนาดตัวเครื่อง ยาวxกว้างxสูง : 682x625x325 มิลลิเมตร

• ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
• อัตราการใช้กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ 230V 50/60 แอมป์