การใช้งานของผลิตภัณฑ์

  เป็นเครื่องสำหรับใช้ในการปิดซองกระดาษกับพลาสติกเพื่อเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ เพื่อการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์หลังจากฆ่าเชื้อได้ดีและเป็นเวลานาน
  ป้องกันการติดเชื้อหลังจากซองบรรจุเครื่องมือปิดผนึกแน่นหนา และ ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานและได้ชิ้นงานที่มากขึ้น

• เป็นเครื่องปิดผนึกซองกระดาษกับพลาสติกด้วยความร้อนแบบอัตโนมัติ
• สามารถตั้งความร้อนได้ถึง 20-230 องศาเซลเซียส
• แถบรอยซีลปิดซองกว้าง 15 มม.
• มีสายพานเป็นตัวนำกระดาษกับพลาสติกชนิดธรรมดาและซ้อนขอบ
• ความเร็วในการปิดผนึก 10 เมตรต่อนาที

• ขนาดตัวเครื่อง ยาวxกว้างxสูง : 580x160x50 มิลลิเมตร

• ใช้ไฟฟ้า 230 โวลต์ 50 เฮิร์ต
• อัตราการใช้กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน CE Mark, EN868-5