การใช้งานของผลิตภัณฑ์

  ชุดผสมน้ำยาอัตโนมัติใช้งานง่ายเพียงต่อเข้ากับน้ำยาล้างเครื่องมือติดตั้งง่าย ใช้หลักการแรงดันน้ำ ไม่ใช้ไฟฟ้า
  ผสมได้ความเข้มข้นที่แน่นอน ลดความผิดพลาดจาก Human error สามารถผสมที่ความเข้มข้น 0.5% หรือ 2%

  ผลิตภัณฑ์ SEKO ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ผลิตตามมาตรฐาน : ISO 9001