การใช้งานของผลิตภัณฑ์

• ซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ชนิดเรียบและขอบซ้อน
• สำหรับระบบ EO, Steam และ Formaldehyde

• ขอบซองมีแถบ Indicator ชี้วัดทางเคมีอย่างแม่นยำ
• ใช้กระดาษคุณภาพสูงจากประเทศฝรั่งเศส Arjo Wiggins หนา 70 gem/m2
• พลาสติกชนิดพิเศษ 2 ชนิด PE และ PP
• มีความยึดหยุ่นสูง คงทน ไม่มีฝุ่นจากกระดาษ

  ผลิตตามมาตรฐาน : ISO 13485 | ISO 11607 | EN868-5 | CE Mark