การใช้งานของผลิตภัณฑ์

  แผ่น Indicator สำหรับวัดการ Sterilization
  • EO
  • Steam

• Autoclave Tape ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่งไอน้ำ
• แถบวัดมีความต่อเนื่องทั้งม้วน เปลี่ยนสีเป็นสีดำ เมื่อสัมผัสกับไอน้ำ
• มีความปลอดภัย หมึกพิมพ์ปราศจากตะกั่ว
• ยึดติดได้ทั้งผ้า กระดาษ และพลาสติก

  ผลิตตามมาตรฐาน : ISO 13485 | ISO 11607 | EN 868-5 | CE Mark