การใช้งานของผลิตภัณฑ์

  แผ่น Indicator สำหรับวัดการ Sterilization
  • EO
  • Steam
  • Plasma

• มีความแม่นยำสูงในระดับ Class 5
• มีให้เลือกทั้งการทดสอบไอน้ำ, Plasma และ Formaldehyde

  ผลิตตามมาตรฐาน : ISO 13485 | ISO 11607 | EN 868-5 | CE Mark