ส่วนผสมสารเคมีประกอบด้วย

  เป็นสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 55%-60%

• ใช้งานกับเครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำ (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า) สำหรับอบฆ่าเชื้อ Flexible และ Rigid Scope
• ขวดแก๊สพลาสมา 1 ชุด ใช้งานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 12.5 รอบ สำหรับการทำงานของเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยโปรแกรมธรรมดา (Normal หรือ Standard Mode)
• แก๊สพลาสมา 1 ชุด บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 100 มล. มีความเข้มข้นสูงสุด 59%
• ขวดแก๊สพลาสมาทำมาจากวัสดุที่ปิด แข็งแรง มีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน มีระบบวาล์วป้องกันการการระเบิดของแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
• บนตัวขวดมีบาร์โค้ด ป้องกันการนำขวดแก๊สมาใช้ซ้ำ
• อายุของผลิตภัณฑ์ 2 ปี และอายุการใช้งาน 30 วันนับจากเปิด

• ขนาดบรรจุ 500 มิลลิตร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ISO13485