• slidebg1  • slidebg1  • slidebg1  • slidebg1Welcome To Nausicaa Thailand

“นูสิก้า” เครื่องพยุง และเครนยกสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์นำเข้าจะประเทศฝรั่งเศส เป็นอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อีกทั้งยังสามารถช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยฝึกเดิน หรือมีปัญหาในการลุกเดิน “นูสิก้า” ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกเพราะสามารถพับเก็บและกางออกมาใช้ได้อย่างงายด่ายและสะดวก อีกทั้งยังแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย ต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

สินค้าแนะนำ

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ


CERTIFICATIONS

ISO 9001

การเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะถูกแทนที่ โดยเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า การจัดการความเสี่ยงและการบำรุงรักษากระบวนการ ความปลอดภัย ออกแบบผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

ISO 13485

ข้อกำหนดที่ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ต้องการ จะต้องรวมเข้ากับระบบการจัดการของพวกเขาเพื่อให้บรรลุ การปฏิบัติตามในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์

ISO 10535

มาตรฐานครอบคลุมข้อกำหนดการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ทุพพลภาพของคณะกรรมการมาตรฐานยุโรป (CEN)

ACTIVE CUSTOMERS

0

HOISTS

0

SLINGS

0

BELTS

0
Copyright © Bioinnotech 2019. Bangkok, Thailand