การใช้งานของผลิตภัณฑ์

  เครนยกผู้ป่วยเป็นอุปกรณ์ผ่อนแรงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการลุกเดิน ใช้งานง่าย สะดวกปลอดภัยมีผ้าสำหรับใช้รองรับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ตามขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมของผู้ใช้งาน โดยมีรยะบบการใช้งานให้เลือก 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้า และใช้เท้าเหยียบ ทั้งนี้สามารถรองรับการใช้งานกับเก้าอี้ โซฟา รถเข็ยและสุขภัณฑ์

• ระบบการยก : มอเตอร์ไฟฟ้า
• รับน้ำหนักได้ : 180 กิโลกรัม
• ชนิดของแบตเตอรี่ : Llthium Battery
• ผลิตภัณฑ์ทำมาจากเหล็ก : คุณภาพสูง
• มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน
• ได้รับมาตรฐาน : ISO9001, ISO13485, ISO10535
• ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส

• ความยาวทั้งหมด : 1,250 มิลลิเมตร
• ความสูงยกต่ำสุด : 570 มิลลิเมตร
• ความสูงยกสูงสุด : 1,780 มิลลิเมตร
• ความสูงรวม : 1,320 มิลลิเมตร
• ความสูงของแชสซี : 85 มิลลิเมตร
• ความกว้างของฐานขั้นต่ำ : 630 มิลลิเมตร
• ความกว้างฐานสูงสุด : 1,050 มิลลิเมตร
• เส้นผ่านศูนย์กลาง : 1,350 มิลลิเมตร

• ขนาดและน้ำหนักแบตเตอรี่ : 2.2 volts, 1.8 กิโลกรัม
• น้ำหนักด้วยรวม : 42 กิโลกรัม