การใช้งานของผลิตภัณฑ์

 เครื่องสำหรับช่วยพยุงและยกผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผ่อนแรงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสามารถช่วยในการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการลุกเดินใช้งานง่ายสะดวกปลอดภัย มีผ้าสำหรับรองรับผู้ป่วย และผู้สูงอายุตามขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมของผู้ใช้งาน โดยมีระบบการใช้งานให้เลือก 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้า และใช้เท้าเหยียบ ทั้งนี้สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับเก้าอี้ โซฟา รถเข็นและสุขภัณฑ์

• ระบบการยก : มอเตอร์ไฟฟ้า
• รับน้ำหนักได้ : 150 กิโลกรัม
• ชนิดของแบตเตอรี่ : Llthium Battery
• ผลิตภัณฑ์ทำมาจากเหล็ก : คุณภาพสูง
• มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน
• ได้รับมาตรฐาน : ISO9001, ISO13485, ISO10535
• ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส

• ความสูงสูงสุด : 1,250 มิลลิเมตร
• ความสูงต่ำสุด : 810 มิลลิเมตร
• เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด : 885 มิลลิเมตร
• ความยาวของระยะแฮนด์จับสูงสุด : 800 มิลลิเมตร
• ความยาวของระยะแฮนด์จับต่ำสุด : 291 มิลลิเมตร
• ความกวางของฐานล้อ : 570 มิลลิเมตร
• ยกสูงจากพื้น : 40 มิลลิเมตร

• ขนาดและน้ำหนักแบตเตอรี่ : 2.2 volts, 1.8 กิโลกรัม
• น้ำหนักด้วยรวม : 29 กิโลกรัม