ส่วนผสมสารเคมีประกอบด้วย

  MMF (Monomolecular Film)เป็นแผ่นฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว สกัดจากธรรมชาติ ออกฤทธิ์ทางกายภาพ ทำให้เกิดฟิล์มบาง ๆ ขึ้นมาระหว่างผิวน้ำกับอากาศ ทำให้ลูกน้ำ ตัวโม่ง ยุง ไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้ ทำให้ตายลง

• ตัวโม่งตาย 100% ใน 3 ชั่วโมง
• ลูกน้ำยุงลายตัวแก่ตาย ภายใน 1-3 วัน
• ลูกน้ำยุงลายตัวอ่อนตาย ภายใน 7 วัน หรือ น้อยกว่า
• ฟิล์มจะยับยั้งการวางไข่ของยุงตัวเมีย
• ยุงตัวเมียจะค่อย ๆ จมลงขณะที่วางไข่

• อัตราส่วน 1 มล./ตรม. หรือ 1.6 ลิตรต่อน้ำพื้นที่ 1 ไร่
• ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องพ่น

  WHO ( World Health Organization ) | CDC (Centers For Disease Control and Prevention) | NEF